Krštenje djece

Krštenje je sakrament uvođenja u kršćansku vjeru, odnosno početak života vjere. Bitni oblik krštenja sastoji se u trostrukom uranjanju osobe u vodu ili u trostrukom polijevanju po glavi, dok djelitelj istovremeno izgovara riječi: N., ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Plod krštenja, ili krsne milosti, jest oslobođenje od istočnoga grijeha i otpuštenje svih osobnih grijeha s rađanjem na novi život, po čemu dijete, odnosno čovjek, postaje posinjenim djetetom Božjim, udom Kristovim, hramom Duha Svetoga. Krštenik biva pridružen Crkvi i postaje dionikom Kristova svećeništva. Uz to, krštenje utiskuje u dušu neizbrisivi biljeg koji posvećuje krštenika. Utisnuti biljeg je razlog zbog kojega krštenje ne može biti ponovljeno.

Oni koji umru poradi vjere, pripravnici na krštenje i svi ljudi, koji potaknuti milošću, iako nisu upoznali Crkvu, iskreno traže Boga i trude se vršiti njegovu volju, mogu se spasiti iako nisu primili krštenje. Što se tiče djece koja su umrla bez krštenja, Crkva nas poziva da imamo povjerenja u Božje milosrđe.

Krštavaju se osobe koje su upoznale Krista i povjerovale mu, te žele biti članovi Crkve, zajednice Kristovih vjernika. Uz to, od najstarijih je vremena krštenje dijeljeno djeci vjernika, jer je milost Božji dar koji ne pretpostavlja zasluge: djeca se krštavaju u vjeri Crkve. Ulazak u kršćanski život, osim toga, označava i uvođenje u pravu slobodu.

Redovito krštava svećenik ili đakon, a u slučaju nužde krstiti može svatko, pod uvjetom da namjerava činiti što čini Crkva, te krštenje obavi na pravilan način.

Pod riječju djeca ili mališani razumijevaju se oni koji još nisu došli do dobi rasuđivanja te ne mogu imati niti mogu ispovjediti osobnu vjeru.

Crkva, kojoj je dano poslanje da navješćuje evanđelje i da krsti, već je od prvih stoljeća krstila ne samo odrasle nego i djecu. Ona je, naime, Gospodinovu riječ: »Tko se nanovo ne rodi iz vode i Duha Svetoga, ne može ući u kraljevstvo Božje«  uvijek shvaćala tako da se djeca ne smiju lišiti krštenja, jer se krštavaju u vjeri Crkve što je ispovijedaju roditelji, kumovi i ostali prisutni. Ovi, naime, predstavljaju i mjesnu Crkvu i sveopću zajednicu svetih i vjermh: majku Crkvu koja, sva, rađa sve zajedno i, sva, svakoga napose.

Da bi sakramenat postao potpuna stvarnost, potrebno je da se djeca kasnije pouče u onoj vjeri u kojoj su krštena. Osnova pak za to bit će ranije primljeni sakramenat. Kršćanska naime pouka, koja djeci po pravu pripada, ne ide ni za čim drugim nego da ih malo-pomalo dovede do toga da spoznaju Božji naum u Kristu te sami jednom usvoje onu vjeru u kojoj su kršteni.

Što se tiče vremena, neka se u prvom redu ima u vidu spasenje djeteta, da se ono ne liši blagodati sakramenta, zatim zdravlje majke, da bi i ona, ako je moguće, mogla prisustvovati; napokon, ako to ne smeta većem dobru djeteta, neka se imaju u vidu pastoralne potrebe, to jest dostatno vrijeme da se priprave roditelji i da se dolično uredi samo slavlje kako bi se prikladno izrazilo značenje obreda.

Ako se dijete nalazi u smrtnoj opasnosti, neka se krsti bez odlaganja. U privatnim kućama neka se izvan smrtne opasnosti ne krsti. U bolnicama neka se ne krsti, osim u slučaju potrebe ili iz drugoga pastoralnog razloga. Pri tom neka se uvijek nastoji da župnik bude obaviješten i da se prethodno na zgodan način roditelji pripreme.

U svim ostalim slučajevima neka roditelji što prije, u pojedinom slučaju čak i prije samog rođenja djeteta, obavijeste župnika o budućem krštenju kako bi se slavlje sakramenta moglo dolično pripraviti. Samo krštenje neka se obavi u prvim tjednima poslije djetetova rođenja.

Da se osvijetli vazmeni značaj krsta, preporučuje se da se sakramenat obavi u vazmenom bdjenju ili nedjeljom, kad se Crkva spominje uskrsnuća Gospodinova. Nedjeljom će se krštenje moći obaviti i pod misom kako bi sva zajednica mogla sudjelovati kod obreda i kako bi jasnije zasjala tijesna veza između krsta i presvete euharistije.

Da bi se što jasnije pokazalo kako je krst sakramenat vjere Crkve i uključenja u Božji narod, neka se redovito slavi u župskoj crkvi, koja mora imati krsni studenac.

Vrlo je važno da se roditelji — potaknuti vlastitom vjerom ili uz pomoć prijatelja i drugih članova zajednice, prikladnim sredstvima kao što su knjige, pisma, obiteljski katekizmi — priprave na svjesno sudjelovanje u slavlju krštenja. Neka župnik nastoji da ih sam ili preko drugih posjeti; dapače, neka nastoji skupiti i više obitelji zajedno da ih pastoralnim uputama i zajedničkom molitvom pripravi na skoro slavlje krštenja.

Roditelji djeteta imaju u krsnom obredu svoju zaista vlastitu ulogu. Osim što slušaju upute krstitelja i što sa svim skupom vjernika mole molitve, oni svoju pravu službu vrše: a) kad jasno traže da se dijete krsti; b) kad ga nakon krstitelja znamenuju na čelu; c) kad se odriču sotone i ispovijedaju vjeru; d) kad dijete nose (u prvom redu majka) krsnom studencu; e) kad drže zapaljenu svijeću; f) kad primaju poseban blagoslov za majke i očeve. Ako netko od njih ne može ispovjediti vjeru, npr. zato jer nije katolik, može šutjeti. Od njega se samo zahtijeva, budući da je zatražio krštenje djeteta, da se pobrine ili barem dopusti da se dijete odgoji u krsnoj vjeri.

Nakon krštenja roditelji, zahvalni Bogu i vjerni preuzetoj zadaći, dužni su dijete privesti do spoznaje Boga, čiji je ono postalo posinak, i pripraviti ga na primanje potvrde i na sudjelovanje u presvetoj euharistiji.
U tome neka im opet prikladnim sredstvima pomaže župnik.

Ono što roditelji svakako trebaju učiniti prije krštenja svoga djeteta:

  • Javiti se osobno svome župniku (npr. u župnom uredu ili nakon svetih misa) nekoliko tjedana prije planiranog datuma krštenja;
  • Zajedno sa župnikom dogovoriti termin krštenja poštujući postojeću praksu u pojedinim župama;
  • Župniku donijeti sve potrebne podatke o djetetu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, imena roditelja, adresu, OIB, podatke o kumu (podaci su potrebni zbog upisa u Maticu krštenih);
  • Donijeti i posvjedočenje za kuma (vidjeti dio: Tko može biti kum na krštenju);
  • Najčešće će trebati, svakako u dogovoru sa župnikom, nabaviti krsnu haljinicu i krsnu svijeću za obred krštenja. Mogu se pronaći u trgovinama liturgijskih predmeta.

Dobro je da roditelji, osim gore navedenih administrativnih podataka, sudjeluju i u katehezi kojom će im župnik protumačiti i pripremiti ih na sam obred krštenja.

U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji nije predviđena nikakva novčana taksa za krštenje djeteta.

Prilikom krštenja djeteta u obitelji s četvero i više djece, splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić upućuje obitelji čestitku, prigodnu knjigu s osobnom posvetom kao i novčani dar. Tako, prigodom krštenja četvrtog djeteta Nadbiskupija daruje obitelji 2.000 kn, za krštenje petog djeteta 2.500 kn, šestog 3.000 kn, sedmog 3.500, osmog 4.000 itd.

Kako bi se dar mogao pripremiti, potrebno je da župnik u župi gdje će se dijete krstiti pismeno izvijesti Nadbiskupiju o namjeri krštenja djeteta. Tada dostavlja osnovne podatke o djetetu, njegovim roditeljima i terminu krštenja. Potom župnik, nakon što bude pripravljena nadbiskupova čestitika, osobno preuzme dar u zgradi Nadbiskupije i uruči ga obitelji na kraju slavlja krštenja, a svima nazočnima pročita nadbiskupovu čestitku.

Dobro je da roditelji na dogovoru prije krštenja podsjete svoga župnika da se radi o krštenju njihovoga četvrtoga+ djeteta kako bi se na vrijeme pripremila čestitka.

Kum koji prati krštenika prilikom primanja toga sakramenta trebao bi biti osoba koja će mu pomoći da nakon krštenja živi dosljedno svoj kršćanski život. Dijete može imati i kuma i kumu.

O službi kuma i tko uopće može biti kum, govori nam Zakonik kanonskoga prava:

Kan. 874 - § 1. Da bi se kumu dopustilo preuzeti službu kuma, potrebno je:
1. da ga odredi sam krštenik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu;
2. da je navršio 16. godinu života, osim ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdana razloga treba da se dopusti iznimka;
3. da je katolik, potvrđen (krizman) i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom;
4. da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom;
5. da nije otac ili majka krštenika.

Ovo gore navedeno znači da kum može biti isključivo vjernik, točnije - osoba koja aktivno živi svoj kršćanski život (prima sakramente i živi po vjeri).

Kako bi se otklonile moguće zloupotrebe, da bi netko mogao kumovati na krštenju, treba od svoga župnika pribaviti "Posvjedočenje" da je prikladan za službu kuma. Župnik, dakle, svojim potpisom jamči za tu osobu. Stoga se "Posvjedočenje" može izdati samo onima koji su, po sudu vlastitoga župnika, uistinu prikladni za tu službu.

Krštenje se može slaviti unutar ili izvan slavlja svete mise. Preporuka je da se krštenje obavlja nedjeljom - kad Crkva slavi spomen vazmenog otajstva. 

Neka to bude zajedničko slavlje — uz nazočnost i sudjelovanje vjernika ili barem rodbine, prijatelja i susjeda. Ako se krštenje obavlja pod misom, obred primanja djeteta biva na početku mise, u kojoj se stoga izostavlja pozdrav i pokajnički čin.

Ovdje donosimo obred krštenja jednoga djeteta:

Krstitelj, svećenik ili đakon, u albi ili koti i štoli, ili i u plaštu blagdanske boje, pođe k vratima ili onom dijelu crkve gdje su se skupili roditelji i kum s djetetom. Potom pozdravi prisutne, osobito roditelje i kuma. S nekoliko riječi dozove u pamet radost s kojom su roditelji primili dijete kao dar od Boga, koji je izvor svega života a sada želi obdariti to dijete svojim životom. Ako ima više djece za krštenje, krstitelj pita sve roditelje zajedno za ime djece, a svaka obitelj odgovara redom. Drugo se pitanje može postaviti svima zajedno u množini.

OBRED PRIMANJA DJETETA

Krstitelj najprije upita roditelje:
Roditelji, koje ćete ime dati svome djetetu?

Roditelji kažu ime djeteta. Zatim krstitelj nastavi:
Što tražite od Crkve Božje za I.?

Roditelji odgovore Krštenje.

Potom se krstitelj obrati roditeljima ovim ili sličnim riječima:
Vi tražite krštenje za svoje dijete. Time se obvezujete da ga odgajate u vjeri kako bi živjelo prema Božjim zapovijedima, ljubilo Gospodina i svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni?

Roditelji odgovore Jesmo.

Zatim se krstitelj okrene kumu/i i upita ovim ili sličnim riječima:
Kume, jeste li pripravni pomagati roditelje ovog djeteta u njihovoj zadaći?

Kum/a odgovori Jesam (ili: Jesmo).

Krstitelj tada nastavi:
I., kršćanska te zajednica prima s velikom radošću. U njezino te ime znamenujem znakom križa, a poslije mene tvoji će te roditelji i kum znamenovati tim istim znakom Krista Spasitelja.

Krstitelj tada znamenuje dijete na čelu, a pri tom ništa ne govori. Ako ima više djece za krštenje krstitelj znamenuje svako pojedino dijete na čelu. Potom pozove roditelje, a ako je prikladno, i kuma da učine to isto. Ako prilike dopuštaju, povorka se uputi s pjesmom na predviđeno mjesto.


SLUŽBA RIJEČI

Za to vrijeme svi sjede. Ako se krštenje slavi pod misom, govori se, prema prilikama Slava i Zborna molitva. Potom se čitanja uzmu od nedjeljne (ili blagdanske) mise ili, kad ima posebnog razloga, druga. Čita se jedno ili dva čitanja. Poslije čitanja krstitelj održi kratku homiliju, u kojoj tumači pročitano, a prisutne uvodi u dublje shvaćanje krsnog otajstva i radosnije prihvaćanje obaveza koje iz krštenja djeteta proizlaze poglavito za roditelje i kumove. Nedjeljna pak homilija neka se drži prema biblijskom tekstu, no imat će se u vidu krštenje koje predstoji. Vjerovanje se ne govori jer ga zamjenjuje ispovijest vjere cijele zajednice prije krštenja.


VJERNIČKA MOLITVA

Slijedi vjernička molitva. Krstitelj uvodi u molitvu:

Braćo i sestre! Prizovimo milosrđe Gospodina našega Isusa Krista na ovo dijete koje će primiti milost krštenja, na njegove roditelje, na kuma i na sve koji su već kršteni.

Za ovo dijete: da ga, u sjaju otajstva smrti i uskrsnuća svoga, krštenjem nanovo rodiš i pribrojiš svojoj Crkvi, molimo te.
Gospodine, usliši nas.
Da ga krštenjem i potvrdom učiniš vjernim učenikom i svjedokom svog evanđelja, molimo te.
Da ga svetim životom privedeš k radostima nebeskog kraljevstva, molimo te.
Za roditelje i kuma (kumu): da njihov život bude ovom djetetu živi primjer vjere, molimo te.
Za sve nas: da obnoviš u nama milost krštenja, molimo te.

Nakon toga krstitelj potakne prisutne da zazovu svete:
Sveta Marijo, majko Božja, moli za nas.
Sveti Josipe, moli za nas.
Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas.
Sveti Petre i Pavle, molite za nas.

Dobro je dodati i imena drugih svetaca, poglavito zaštitnika djeteta, crkve ili mjesta. Zatim se zaključi:
Svi sveci i svetice Božje, molite za nas.


MOLITVA ZAKLINJANJA

Nakon zaziva krstitelj govori:
Svemogući vjekovječni Bože! Ti na svijet posla svoga Sina da odagna od nas moć sotone, duha zloće, čovjeka da tami otme i prenese u divno kraljevstvo tvoje svjetlosti. Smjerno te molimo: oslobodi ovo dijete ljage istočnoga grijeha, učini ga hramom svoga veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani. Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.

Krstitelj kaže:
Branila te sila Krista Spasitelja, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Svi: Amen.

I krstitelj odmah položi ruku na dijete ništa ne govoreći. Potom krenu prema krstionici ili, bude li zgodno, prema svetištu ako se ondje obavlja krštenje.


BLAGOSLOV VODE

Kad dođu do krsnog studenca, krstitelj prisutnima kratko dozove u pamet divni Božji naum, po kojem je Bog htio čovjekovu dušu i tijelo posvetiti vodom:
Pomolimo se, braćo i sestre, da Gospodin Bog svemogući udijeli ovom djetetu novi život iz vode i Duha Svetoga.

Zatim se krstitelj okrene krsnom studencu te, izvan vazmenog vremena, izgovori ovaj blagoslov:
Bože, ti nevidljivom moći
otajstvenim znakovima tvoriš čudesna djela.
Ti si stvor vode mnogovrsno pripravljao
da označi blagodat krštenja.
Bože, tvoj je Duh u samim počecima svijeta
lebdio nad vodama,
da bi već tada voda zadobila moć posvećivanja.
Bože, ti si samim izlijevanjem potopa
označio sliku novog rođenja,
da se otajstvom jednog te istog počela
i opačine dokrajče i rode kreposti.
Bože, ti si Abrahamove sinove
kroz Crveno more po suhu proveo,
da onaj narod — oslobođen Faraonova ropstva —
predoznači narod krštenika.
Bože, tvoj je Sin, od Ivana kršten u vodama Jordana,
bio pomazan Duhom Svetim.
Dok je na križu visio, iz boka mu je s krvlju i voda navrla.
A poslije uskrsnuća on zapovjedi učenicima:
»Idite, učite sve narode,
krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.«
Svmi svoj pogled, Gospodine, na Crkvu svoju
i otvori joj vrelo krsno.
Nek ova voda od Duha Svetoga
dobije milost tvoga Jedinorođenca,
da čovjeka, sazdana na tvoju sliku,
krsno otajstvo opere od svake kaljave stareži,
te on iz vode i Duha Svetoga uskrsne na novo djetinjstvo.
Krstitelj desnom rukom dotakne vodu i nastavi:
Molimo te, Gospodine, neka po tvome Sinu
siđe na ovaj puni studenac sila Duha Svetoga,
da svi koji su po krštenju zajedno s Kristom
ukopani u smrt, s njime uskrsnu na život.
Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

U vazmeno vrijeme, ako još ima vode posvećene na vazmenom bdjenju, da ne bi pri krštenju izostalo zahvaljivanje i prošnja, umjesto gornjeg blagoslova uzima se sljedeća molitva.
Molimo te, Gospodine, otajstvom ove posvećene vode privedi k duhovnom preporodu svoga slugu I.
što si ga u vjeri Crkve pozvao k ovoj kupelji, da ima život vječni. Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi: Amen.


ODREKNUĆE I ISPOVIJEST VJERE

Krstitelj upravi roditeljima i kumu (kumi) ove riječi:
Dragi roditelji i kumovi!
Dijete koje ste donijeli na krštenje primit će po sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. A vi ga nastojte tako odgojiti u vjeri da se božanski život u njemu očuva od zaraze grijeha i da iz dana u dan raste. Ako, dakle, vođeni vjerom, spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite se svoga krštenja, odrecite se grijeha i ispovjedite vjeru u Krista Isusa, vjeru Crkve u kojoj se vaše dijete krsti.

Potom ih krstitelj pita:

R. Odričete li se sotone?
O. Odričem.
R. I svih djela njegovih?
O. Odričem.
R. I svega sjaja njegova?
O. Odričem.

Nato krstitelj zatraži od roditelja i kumova trokratnu ispovijest vjere.

R. Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje?
O. Vjerujem.
R. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu?
O. Vjerujem.
R. Vjerujete li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni?
O. Vjerujem.

Toj se ispovijesti pridruži krstitelj i prisutna zajednica:
R. To je vjera naša. To je vjera Crkve. Njom se dičimo. Nju ispovijedamo u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
O. Amen.


KRŠTENJE

Krstitelj pozove obitelj da pristupi krsnom studencu a roditelje i kumove upita:
Hoćete li da I. primi krštenje u vjeri Crkve što je sad svi zajedno ispovjedismo?

Roditelji i kumovi: Hoćemo.

Ako se krsti polijevanjem, dobro je da dijete drži majka (ili otac). Ipak, gdje se čini da je dobro sačuvati dosadašnji običaj, dijete može držati kuma (ili kum).
Krstitelj krsti dijete govoreći:

I., ja te krstim u ime Oca,
uroni dijete ili ga polije vodom prvi put
i Sina,
uroni ga ili polije vodom drugi put
i Duha Svetoga.
uroni ga ili polije vodom treći put.


MAZANJE SVETOM KRIZMOM

Zatim krstitelj kaže:
Svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, oslobodio te je grijeha i nanovo te rodio iz vode i Duha Svetoga. On te maže krizmom spasenja da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš ud Krista svećenika, proroka i kralja za život vječni.

Svi: Amen.

Poslije toga krstitelj pomazuje dijete svetom krizmom na tjemenu, ništa ne govoreći.


ODIJEVANJE BIJELOM HALJINOM

Krstitelj kaže:
I., postao si novo stvorenje i Krista si obukao. Bila ti ova bijela haljina znakom tog dostojanstva. Pomognut riječju i primjerom svojih najbližih, donesi je neokaljanu u vječni život.

Svi: Amen.

I na dijete se stavlja bijela haljina. Poželjno je da sama obitelj donese tu haljinu.


PRUŽANJE ZAPALJENE SVIJEĆE

Zatim krstitelj uzme krsnu svijeću i kaže:
Primite svjetlo Kristovo.

Jedan (otac ili kum) pripali djetetovu svijeću na uskrsnoj svijeći. Nato krstitelj kaže:
Vašoj se brizi, roditelji i kumovi, povjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je Krist prosvijetlio da sveđer živi kao dijete svjetla. Nek ustraje u vjeri, da sa svima svetima u nebeskom dvoru mogne poći u susret Gospodinu kada dođe.

Nato krstitelj palcem dodirne djetetu uši i usta govoreći:
Gospodin Isus, koji je dao gluhima sluh a nijemima govor, udijelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima i ispovijedati vjeru na hvalu i slavu Boga Oca.

Svi: Amen.


ZAKLJUČAK OBREDA

Može se izvesti neka pjesma ili reći:
U Krista ste se krstili, Krista ste obukli. (Aleluja, aleluja.)

Ukoliko se krštenje obavlja pod misom, misa se nastavlja euharistijskom službom.

Ako se krštenje ne vrši pod misom, krstitelj stojeći ispred oltara progovori roditeljima, kumovima i prisutnima ovim ili sličnim riječima:
Braćo i sestre! Ovo je dijete krštenjem nanovo rođeno. Sada se zove i jest dijete Božje. U potvrdi će primiti puninu Duha Svetoga, pristupit će k oltaru Gospodnjem, postat će sudionik njegova žrtvenog stola i u zboru vjernika Boga će Ocem zvati. A sada se u njegovo ime, i u duhu sinovstva koje svi primismo, zajedno pomolimo kako nas je Gospodin naučio.

I svi zajedno s krstiteljem govore:
Oče naš...


BLAGOSLOV

Ako se krštenje obavljalo pod misom, za blagoslov na kraju mise svećenik može uzeti ovaj ili drugi obrazac blagoslova koji je predviđen u redu krštenja.

Krstitelj blagoslovi majku s djetetom u naručju, oca i sve prisutne riječima:

Gospodine Bože svemogući! Po svome Sinu, rođenom od Djevice Marije, ti veseliš kršćanske majke nadom vječnoga života što zasja njihovoj djeci. Udostoj se blagosloviti majku ovog djeteta. Ona ti sada zahvaljuje za darovano čedo. Daj da ti zajedno s njime zahvaljuje bez prestanka, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

Svi: Amen.

Gospodine Bože svemogući! Ti zemaljski život i nebeski daješ izobila. Udostoj se blagosloviti oca ovog djeteta. Daj da zajedno sa svojom suprugom riječju i primjerom bude svome djetetu prvi svjedok vjere, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

Svi: Amen.

Gospodine Bože svemogući! Ti si nas iz vode i Duha Svetoga na nov i vječan život rodio. Blagoslovi darežljivom rukom (kumove) i ove svoje vjernike, da uvijek i svagdje budu živi udovi tvoga naroda; i svojim mirom obdari sve nazočne, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

Svi: Amen.

Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i i Duh Sveti.

Svi: Amen.

Poslije blagoslova, ako je zgodno, svi zapjevaju prikladnu pjesmu koja izražava uskrsnu radost i zahvaljivanje, ili hvalospjev Blažene Djevice Marije »Veliča duša moja«. Gdje je običaj da se dijete nakon krštenja donese pred oltar Blažene Djevice Marije, dobro je taj običaj zadržati.

 .