Svetište bl. Augustina Kažotića

Svetište blaženog Augustina Kažotićau Trogirusveti dominik trogir

Adresa: Bl. A. Kažotića 1, 21220 Trogir
Telefon u Dominikanskom samostanu: (021) 881-960

O crkvi sv. Dominika

Crkva svetog Dominika je gotička građevina podignuta u 14. stoljeću donacijom Bitkule, sestre blaženoga Augustina Kažotića. Na kamenom reljefu iznad glavnih vrata prikazan je i njezin lik, rad Nikole Dente iz Mletaka 1372. godine. Crkva je jednobrodna građevina s otvorenom krovnom konstrukcijom koja ima izgled brodskog dna.

U crkvi je pet oltara s umjetničkim palama, među kojima se posebno ističe pala Isusova obrezanja - rad Palme Mlađega 1607. godine. Nasuprot tom oltaru je oltar bi. Augustina Kažotića, Trogiranina, biskupa u Zagrebu i pred kraj života u Luceri u južnoj Italiji gdje je umro na glasu svetosti 1323. godine. Oltar Gospe od Ružarija sa slikama otajstava Gospine krunice podignut je poslije pobjede nad Turcima kod Lcpanta 1571. godine, a rad je Bassanove škole. U podnožju velikog oltara nalaze se likovi sv. Jeronima, sv. Ivana i sv. Lovre.

Oltar Gospe Žalosne podignut je 1912. godine. U crkvi se nalazi grobnica obitelji Sobota, rad Nikole Firentinca iz 1469. godine. Uz crkvu je podignut u 14. stoljeću dominikanski samostan u kojemu se danas nalazi vrijedna zbirka crkvenih umjetnina koje pripadaju tom samostanu, kao i onomu Svetog Križa na Čiovu.