Svetište sv. Leopolda B. Mandića - Zakučaczakučac

Adresa: Trg Sv. Petra 1, 21310 Omiš
Telefon: (021) 864-888

Raspored sv. misa

Nedjeljom u 9.30 sati kroz cijelu godinu