Župa Porođenja BDM - Zavojanezavojane mala gospa

Adresa: Kozica 27, 21274 Kozica
Telefon: (021) 609-230

Župnik: fra Željko Štrbac

Raspored sv. misa


Nedjeljom
Duge Njive (Kraljica mira) - u 8.45 sati (samo od 8. rujna do 13. lipnja);
Zavojane (Mala Gospa) - u 10.00 sati. Od 13. lipnja do 8. rujna sveta misa je u 9.00 sati.

Radnim danom sveta misa je prema dogovoru.

Povijest


Naziv župe dolazi od riječi zahod, što znači zapad ili zalaz. Sunce zahodi ili zalazi. Ime bi označavalo zapadne krajeve u odnosu na Vrgorac. Župa se prvi put spominje u Kreševskoj povelji 1434. godine. Župa je osnovana 1696. godine i odlukom mletačke vlasti dodijeljena je franjevcima iz samostana u Živogošću, koji su je posluživali i za vrijeme turske vladavine. U novije vrijeme župa je inkorporirana samostanu u Makarskoj. Od početka župi je pripadalo Stilje i Mijaca, koje je 1847. počeo posluživati biskupijski svećenik, kao zavojanski pomoćnik. Stilje je 1922. zajedno s Mijacima postalo samostalna župa. U župi boravi isključivo hrvatsko stanovništvo.

Ovaj je kraj bio naseljen u pretpovijesnom razdoblju, što potvrđuje desetak gomila na području župe i dvije gradine, jedna na Vlaki i druga u Dragljanu. O naseljenosti župe u srednjem vijeku govore nekropole stećaka. Jedna se nalazi kod crkve u Zavojanima, a druga kod crkve u Dragljanu. Ovaj je kraj skoro posve opustio za vrijeme kandijskog rata, polovicom 17. stoljeća, a novo stanovništvo iz Hercegovine je kraj napučilo nakon oslobođenja od Turaka, oko 1696. godine. U zaselku Ančići nalazi se turska kula koja je pripadala begu Cukarinoviću. 

Župna kuća sagrađena je 1751. godine. Ta je kuća 1946. godine zapaljena. Nakon toga župnik se nastanio u staroj kući u Dragljanu. Godine 1959. kuću je zahvatio požar u kojem je izgorio krov i župne knjige. Kuća je 1964. obnovljena.

Matične knjige, koje su se počele voditi 1725. godine, nisu sačuvane. U MU Vegorac nalaze se knjige R od 1888. do 1946., tri sveska; V od 1923. do 1946 i U od 1900. do 1944, U NAS nalaze se nepotpune parice  R, V, U od 1817. do 1940.  

Godine 1938. u župi je bilo 2.414 duša, a 2001. godine bilo ih je 659.

Crkve

zavojane mala gospa1. Župna crkva Marijina Rođenja (Mala Gospa) sagrađena je 1712. godine u Zavojanima, a kasnije je više puta bila popravljana. Crkva je lijepa kamena građevina s četvrtastom, presvođenom apsidom u gotičkom stilu i kamenom ružom na pročelju. Lađa crkve ima bačvasti svod. U zidovima crkve vide se dijelovi stećaka. Zvonik se nalazi uz crkvu, podignut je 1795. godine, visok je 30 metara. Na zvoniku su tri zvona, dva iz godine 1800., a jedno iz godine 1695., koje je izradila talijanska firma Bartolomeo de Polis. Uz južni zid crkve nalazi se debeli, potporni zid sa svoltanom nadgradnjom. Naime, crkva je svoltana i teški krov znatno opterećuje zidove i ova svoltana nadogradnja služila je kao otvorena kapela. Godine 1977. crkva je proglašena spomenikom kulture i stavljena pod zaštitu nadležnog zavoda u Splitu. U crkvi su tri drvena izrezbarena oltara. Na glavnom oltaru je slika Gospe s Djetetom Isusom od Ivana Skvarčine iz godine 1847. Dva oltara u lađi posvećena su Gospi i sv. Juri, koje je izradio u drugoj polovici 18. stoljeća drvodjelac Stipe Rako iz Imotskoga. Na Gospinom oltaru je slika Gospina krunjenja, a na drugom je slika sv. Jure. U crkvi su i dva mala barokna kipa: sv. Ante i sv. Roka, kao i barokno raspelo. Kip Srca Isusova je novijeg datuma. Crkvu je 1926. oslikao Ferenc Trpanj.

zavojana dragljane sv ante2. Crkva Svetog Ante u Dragljanu područna je crkva, sagrađena u 18. stoljeću, ali svakako poslije župne crkve u Zavojanima. Godine 1779, makarski biskup Fabijan Blašković naredio je da se proširi. Današnji je oblika crkva dobila 1821. godine. Ulazna vrata nadsvođena su lukom od ljepše klesanog kamena. Oltar sv. Ante izradio je gore spomenuti drvodjelac Rako. Na glavnom oltaru je slika Gospe od Karmela, rad Ivana Skvarčine. Godine 1910. uz crkvu se počeo graditi kameni zvonik. Iza zvonika nalazi se presvođena otvorena kapela. Crkva je smještena na slikovitom brežuljku, ograđena je visokim kamenim zidom, a ispod brežuljka nalazi se zdenac iz turskih vremena, koji je 1933. godine uređen te je iz njega provedena voda do česme pored ceste.

zavojane duge njive kraljica mira3. Crkva Kraljice Mira u Dugim Njivama područna je crkva, sagrađena i lijepo uređena za župnikovanja fra Šimuna Čugure 1992. godine. Crkvu je posvetio pomoćni splitsko-makarski biskup Petar Šolić 27. rujna iste godine. Crkva je duga 8,50  i široka 7 metara. To je betonska građevina, samo je pročelje obloženo kamenom. Iznad pročelja je betonski zvonik na preslicu. 

zavojane ostaci zupne kuce svi sveti

4. Crkvica Svih Svetih sagrađena je poslije izgradnje stare župne kuće. Blagoslovljena je 19. kolovoza 1781. godine i služila je župniku za svakodnevnu svetu misu. Na crkvici je zvonik na preslicu.

 

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 3
 Prvopričesnici -
 Krizmanici -
 Ženidbe -
 Sprovodi 21