Tjedan braka u SMN - šesti dan: bračni par Matijaca „Bračna ljubav kao predokus raja na zemlji“.

Pretposljednjeg dana Tjedna braka koji se odvija u organizaciji Bračnog i obiteljskog savjetovališta Splitsko-makarske nadbiskupije i župe sv. Mateja apostola na Ravnim Njivama u Splitu, u subotu, 9. veljače bračni par Katarina i Mladen Matijaca govorili su na temu „Bračna ljubav kao predokus raja na zemlji“.

Mladen i Katarina su se na početku predstavili kao bračni par od 17 godina braka i 7 djece. Naglasili su kako oni sami nisu posebni već je u njihovom životu posebna milost Božja koja je činila čudesa usprkos njihovim slabostima. Od samih početaka glavna vodilja bila im je želja slijediti Božju volju koja ih je vodila preko ranog ulaska u brak kroz otvorenost životu i Katarinin ostanak kući do iskustva bračne ljubavi kao predokusa Raja na zemlji. Taj hod ih je naučio koliko ih Bog ljubi i kako Božja Providnost na svaki njihov "da" odgovara preobilnim darovima i milostima.

Katarina je posvjedočila kako otvorenost životu uvijek traži ponovno umiranje i naglasila kako joj je Bog davao snagu za to posebno kroz podršku njenog supruga kojeg smatra stupom svoje otvorenosti životu. Naglasila je kako to nije neka lebdeća podrška već jako životna: suprug koji uskače u svemu što treba. Mladen se nadovezao tumačeći kako je kroz sedam poroda, na kojima je bio podrška svojoj supruzi, otkrio kako je porod sličan otajstvu Kalvarije i uskrsnuća: kroz muku i smrt rađa se život. Oboje su svjedočili kako snaga bračne i roditeljske samodarivajuće ljubavi proizlazi jedno iz Krista kao temelja. Mladen je naglasio kako je važno da se muž neprestano čisti kroz sakrament sv. Ispovijedi i prima Kristov život, Njegovu krv kroz sv. Pričest. Jedino tako može biti otac koji je pastir i svećenik u svojoj obitelji.

Završili su podsjećajući nas kako je u bračnoj privoli sadržano sve što trebamo znati o braku: vjernost u svim situacijama života, ljubav i poštovanje. Naglasili su kako bračna privola kaže: u sve dane života svoga. To ne znači ljubit ću te do kraja života nego ljubit ću te i poštovati svaki trenutak, sat, dan svoga života. Potom su kao i na vjenčanju stavili desne ruke na križ i prisjetili prisutne kako je u borbi za ljubav i sretan brak čitavo Nebo na njihovoj strani te kako je na Kristovom križu kao temelju zaista moguće doživjeti bračnu ljubav kao predokus Raja na zemlji.