Solinski dekanat

Žrnovnica Kučine Mravince Kamen Stobreč Solin - Gospa od Otoka Solin - Solinski mučenici Solin - sv. Kajo Grohote Gornje Selo Srednje Selo Maslinica Donje Selo Vranjic Solin - sv. Kajo Solin - Gospa od Otoka Stobreč Srednje Selo Vranjic

Adresa dekanatskog ureda

Dekanatski ured - Solin: Gospin otok 1, 21210 Solin
Telefon: (021) 210-646

Dekan: don Ranko Vidović

Popis župa

Donje Selo Kučine Solin - Solinski mučenici Vranjic
Gornje Selo Maslinica Solin - sv. Kajo Žrnovnica
Grohote Mravince Srednje Selo  
Kamen Solin - Gospa od Otoka Stobreč  

O dekanatu

Solinski dekanat osnovan je 11. ožujka 1947. godine.  Župe koje su u tom času ušle u sastav novoosnovanog solinskog dekanata do tada su pripadale splitskom dekanatu. Pošto je u isto vrijeme bio ustanovljen splitski dekanat, koji se odnosio samo na župe gradskog područja, preostale župe, koje su do tada bile u sastavu splitskog dekanata pripale su novoosnovanom solinskom dekanatu. Samo mala župa Koprivno, koja se do tada nalazila u cetinskom dekanatu, novom raspodjelom pripala je solinskom dekanatu.  

Prigodom osnivanja 1947. godine solinskom su dekanatu pripale župe dotadašnjih četiriju vicedekanata. Vicedekanat Solin sa župama: Solin, Vranjic, Mravince, Kučine, Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac. Vicedekanat u Grohotama sa župama: Grohote, Gornje Selo, Donje Selo, Srednje Selo i Maslinica. Vicedekanat u Jesenicama sa župama: Jesenice, Podstrana, Srinjine, Sitno Donje, Sitno Gornje, Žrnovnica i Stobreč-Kamen. Vicedekanat u Klisu sa župama: Klis, Dugopolje, Kotlenice, Konjsko, Prugovo, Muć Donji, Muć Gornji, Neorić i Koprivno (iz cetinskog dekanata). (Isto.) Prvi dekan solinskog dekanata bio je solinski župnik don Mate Mihanović. Istom je odlukom određeno da dekanat počne djelovati na Uskrs, 6. travnja 1947. godine.  

Tijekom vremena došlo je do osnivanja kliškoga, kaštelanskoga i poljičkoga dekanata, što je dovelo do izmjene prvotnih granica, a s tim i do pripadnosti župa sadašnjem solinskom dekanatu.

Dekanat je dobio ime po Solinu, odnosno staroj rimskoj Saloni, gdje su počeci kršćanstva na ovim prostorima, kao i početak stare salonitanske biskupije, a potom i nadbiskupije, koja je bila prethodnica današnje splitske nadbiskupije. Sjedište dekanata nije vezano za Solin, nego dekansku službu obavlja neki od župnika s područja dekanata, koga na prijedlog područnog svećenstva imenuje nadbiskup na određeno vrijeme.

Solinskom dekanatu danas pripada 14 sljedećih župa, koje donosimo po abecednom redoslijedu: Donje Selo, Gornje Selo, Grohote, Kamen, Kučine, Maslinica, Mravince, Solin-Gospa od Otoka, Solin-Sv. Kajo, Solin-Solinski mučenici, Srednje Selo, Stobreč, Vranjic i Žrnovnica.

Sve se župe nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji.