Kateheze za pastoral obitelji


a)    Čovjek jedinstvo duše i tijela
b)    'Muško i žensko stvori ih' (Post 1,27) – jedno tijelo/uzajamno sebedarje
c)    Pojedinac i zajednica

 

2. Ljubav Trojedinoga Boga izvor očinstva HOT
Date 20-10-2016 File Size 34.02 KB Download 420 Download

a)    Božje očinstvo izvorni uzor svakog očinstva (Ef 3,14-15)
b)    Isus objavitelj Oca: Zaručnik je s vama (Mt 9,15) – Uzajamnost očinstva i sinovstva
c)    Duh posinstva u i po Crkvi: 'A vi, muževi, ljubite svoje žene' (Ef 5,25)
d)    Istina, život i put muža/oca u Ocu

 

a)    Kriza muškarca: utjecaj 'odgoja' posljedica unisex kulture
b)    Nesigurnost i bijeg supruga (kriza supruga)
c)    Neodlučni otac – gubitak autoriteta (kriza oca)

 

a)    Muž/otac – uči voljeti od Očeve ljubavi (eros, agape, filia)
b)    Otac i otac na krštenju, u pokori i euharistiji
c)    Psihološki, duhovni i simbolički vidovi očinstva
d)    Uključenost muža i oca u ženino majčinstvo
e)    Odgovorno očinstvo, ne samo svjedok rađanja
f)    Poslanje oca u prvim godinama braka i očekivanje djeteta
g)    Rad i financijska briga za obitelj

 

a)    Nezamjenjivost i povratak muža/oca u obiteljsko zajedništvo
b)    Suprug i otac pred poteškoćama u prvim godinama braka
c)    Odsutnost oca i manjak vremena za obitelj (manjak samopouzdanja, samostalnosti i kontrole osjećaja kod djeteta; agresivnost, delikvencija, frustrirana supruga…)
d)    Posljedice manjka očinske ljubavi (ljubomora, nesigurnost, depresija, nastranosti, posesivnost, ovisnost, povučenost …)
e)    Slabo očinstvo izvor krize u obitelji (slab i nedovršen identitet djeteta: vjerski, obiteljski i nacionalni)

 

a)    Spolni identitet i bračno značenje tijela
b)    Odgojno-društvena uloga oca u obitelji: istina i sloboda
c)    Očinska pasivna i aktivna ljubav – utjecaj na bračni život djece
d)    Religioznost oca: vjera, molitva, Crkva
e)    Slika oca – uporište moralnosti u stjecanju vrjednota (Učinci integralnoga lika oca na dijete: duhovnost, odgovornost, sigurnost, samopouzdanje, samostalnost, vjernost, odlučnost, empatija, upravljanje emocijama, smisao života, solidarnost, zajedništvo)

 

7. Obitelj poslije pet godina braka HOT
Date 20-10-2016 File Size 38.58 KB Download 375 Download

a)    Otac u društvu s djecom/razumjeti govor djece/pomoć u psihoseksualnomu sazrijevanju djeteta
b)    Uloga oca kao vođe od predadolescencije do mladenaštva
c)    Muž/otac u suočavanju obiteljskih i životnih poteškoća
d)    Kriza identiteta oca i majke kao posljedica manjka bračne ljubavi
e)    Djeca odlaze, brak ostaje (Fra Šimun Bilokapić)

 

8. Zrela i starosna dob bračnoga suživota HOT
Date 20-10-2016 File Size 63.5 KB Download 383 Download

a)    Kriza odnosa i smisla života, preustroj i proces rasta
b)    Preispitivanje prošlosti i obraćenje
c)    Muškarac – opadanje stvaralaštva i sigurnosti
d)    Kako smireno starjeti?
e)    Vjera i sakramenti u staračkoj dobi


Literatura:

 1. Ivan Pavao II., Pobudnica Familiaris consortio (22. XI. 1981.), KS, Zagreb 1997.
 2. Ivan Pavao II., Pismo obiteljima – Gratissimam sane  (2. II. 1994.), IKA, Zagreb, 1994.
 3. Ivan Pavao II./Papinsko vijeće za obitelj, Ljudska spolnost: istina i značenje (8. XII. 1995.), KS, Zagreb, 1997.
 4. Ivan Pavao II., Nije dobro da čovjek bude sam, Tomagraf, Zagreb, 2001.
 5. Benedikt XVI., Enciklika Deus caritas est (25. XII. 2005.), KS, Zagreb, 2006.
 6. Franjo, Pobudnica Amoris laetita (19. III. 2016.)
 7. Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam katoličke Crkve, Zagreb, 1994. (br. 200ss)
 8. Hrvatska biskupska konferencija, Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj (8. IX. 2002.), KS, Zagreb, 2002.
 9. Pascal Bruckner, Napast nedužnosti. Esej, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1997.
 10. Mihály Szentmártoni, Važnost oca za zdravi duhovni život, Obnovljeni život, 54 (1999.), 2., 239.-250.
 11. Josip Baloban, Crkvenost i obitelj pred izazovom, Glas Koncila, Zagreb, 2004.
 12. Špiro Marasović, Društvo i Bog. Izabrane teme socijalnoga nauka Crkve, Crkva u svijetu, Split, 2006., str. 255.-286.
 13. Stanko Gerjolj, Drame biblijskih obitelji, Crkva u svijetu, Split, 2015.
 14. Pero Aračić, Trauma rastave i razvoda braka i obitelji. Uzroci i posljedice. Kako dalje?, Nova evangelizacija, Osijek, 2016.