Ured kancelara jedan je od važnih ureda Nadbiskupskog ordinarijata. Povezan je s uredom generalnoga vikara s kojim usko surađuje.

Prema Zakoniku kanonskoga prava, glavna zadaća kancelara je „brinuti se da se spisi kurije sastave i otpreme te da se čuvaju u arhivu kurije“.

Osim pripremanja, slanja i čuvanja spisa kurije, ured kancelara je i središnje mjesto u kojemu se razvrstavaju pismovne pošiljke Nadbiskupskog ordinarijata, bilo one papirnate bilo elektroničke, ali i telefonski pozivi. Na taj način kancelar surađuje sa svećenicima, a osobito sa župnicima, pomažući im u rješavanju administrativnih pitanja, molbi i problema. Uz to, redovito putem pisama i elektronske pošte izvješćuje svećenike i župnike o važnim događajima i pothvatima u nadbiskupiji.
Kancelar vodi i arhiv Ordinarijata u kojemu su pohranjeni osobnici živućih i pokojnih svećenika, arhivirana godišta Vjesnika nadbiskupije (od 1967. do danas), različiti važni dokumenti, ugovori i nacrti te kurijalni spisi od 2000. godine do danas. Mnogi se od tih spisa malo-pomalo digitaliziraju kako bi ih bilo lakše pretraživati.

Uz arhiv spisa kancelar vodi brigu i o čuvanju prijepisa župnih matica (tzv. parica). Svaka župa ima vlastiti karton u koji se, po godinama, slažu prijepisi matica kako bi u slučaju potrebe bili lako dostupni.
Jedna od zadaća kancelara je i voditi statistiku nadbiskupije. Analizira se broj stanovnika u nadbiskupiji, na poseban način broj vjernika (krštenih, vjenčanih i umrlih u protekloj godini), a prikupljaju se i statistički podatci vezani uz katehetsku, karitativnu i društvenu djelatnost nadbiskupije. Uz to, redovito se ažurira i godišnje objavljuje popis svećenika. Statistika se svake godine šalje Svetoj Stolici, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, a objavljuje se i u Vjesniku Splitsko-makarske nadbiskupije.

Kancelar vodi i kartoteku svih svećenika nadbiskupije s podacima i dokumentima za svakoga svećenika, kao i za župe te druge ustanove nadbiskupije. Samim tim sudjeluje i u godišnjoj izradi Telefonskog imenika i adresara kao i Direktorija nadbiskupije.

Novim statutom Prezbiterskoga vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije kancelar je po službi i tajnik toga vijeća te se brine za sve poslove oko pripreme sjednica, poziva i zapisnika.