Ured ekonomata Splitsko-makarske nadbiskupije bavi se sljedećim aktivnostima:

 • preuzimanjem i evidencijom propisanih redovitih novčanih davanja koje su župe dužne dostavljati Ordinarijatu (milostinje prvih nedjelja, stipendiji binacija i trinacija, kalendarske milostinje, takse, uredske pristojbe, direktorij) i izvanrednih kolekti (pomoć Crkvi u BiH, pomoć nastradalima u prirodnim nepogodama, pomoć za izgradnju raznih objekata, npr. crkva na Udbini, crkva u Kninu).
 • nabavom i prodajom raznih župnih knjiga, formulara, obrazaca, biljega, slika itd.
 • isplatom raznih troškova nadbiskupijskih ureda (režijski troškovi, honorari, uslužne radnje, nabava i održavanje opreme).

Na čelu ureda je don Jozo Gojsalić, ekonom Nadbiskupskog ordinarijata. U uredu radi i zaposlenica Hrvatina Krajina.
Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

Ured Ustanove za uzdržavanje klera (UZUK) bavi se sljedećim aktivnostima:

 • preuzimanjem redovitih primanja sredstava iz proračuna RH, uplata za troškove parničnog postupka na crkvenim sudovima, uplata povrata kredita za kupnju automobila, raznih naknada za crkvena zemljišta, doprinosa naših svećenika iz inozemstva itd.
 • isplatom sljedećih izdataka:
  • a)    mjesečnih pomoći siromašnijim župama, mjesečnih nagrada službenicima Ordinarijata i drugih središnjih ustanova nadbiskupije, sistematskih pregleda svećenika, honorara i uslužnih radnji, beskamatnih kredita za kupnju automobila,
  • b)    raznih karitativnih djelatnosti,
  • c)    gradnje raznih objekata te uzdržavanja i održavanja crkava i crkvenih objekata.
 • pregledavanjem blagajničkih dnevnika župa i ustanova te odgovaranjem na pristigle zamolbe za dodjelu financijske pomoći.

Ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera (UZUK-a) je don Jozo Gojsalić.