Župa sv. Ante Padovanskog - Nova Sela n/Nnova sela neretva sv ante

Adresa župnog ureda Metković-sv. Nikola: Zagrebačka 78, 20350 Metković
Telefon: (020) 686-018

Facebook stranica župe: Župa sv. Nikole - Metković

Župnik: don Davor Bilandžić
Župni vikar: don Dino Prkut

Raspored sv. misa

Nedjeljom (od rujna do srpnja) - u 9.00 sati.

U srpnju i kolovozu sveta misa je samo prve nedjelje u mjesecu u 10.00 sati.

Povijest

Današnja župa Nova Sela sve do 1957. godine pripadala je župi Borovci. Nova Sela poglavito su napučena novim stanovništvom koje je doselilo iz susjedne Hercegovine krajem 17. stoljeća pod vodstvom serdara Mate Bebića, nakon što je ovaj kraj bio oslobođen od Turaka. Ipak treba istaknuti da ovaj kraj prije toga vremena nije bio nenaseljen i pust. Stanovništvo se tu zadržalo i pod turskom okupacijom, samo u znatno manjem broju. Kraj je bio napučen još u 15. stoljeću, dakle prije dolaska Turaka, što potvrđuju stećci pronađeni na teritoriju ove župe. Vjerojatno se u Novim Selima nalazio srednjovjekovni grad Novi, koji je pripadao obitelji Vlatkovića, kao i susjedni Vratar.  Poznato je da se prostor oko crkve Svetog Ante u Novim Selima zvao Kulina i prije nego što je serdar Bebić poslije 1694. godine sagradio svoju kulu, što znači da je taj lokalitet dobio ime po nekoj drugoj, starijoj i srušenoj kuli ili kulini. I sam naziv Nova Sela postojao već 1687. godine, dakle, prije dolaska novog stanovništva iz Hercegovine pod vodstvom Mate Bebića i formiranja novog naselja. Sve to upućuje na zaključak da se srednjovjekovni grad Novi nalazio na području Novih Sela, odnosno Kuline. Serdar Bebić i obitelji koje je on doveo naselili su se u Novim Selima 1694. godine, nakon što je oslobođen Čitluk (Gabela) i upravo te godine mletačka vlast počinje doseljenicima dodijeljivati zemlje. Do tada se Bebić sa svojima nalazio u Vrgorcu.  

Župa je u Novim Selima uspostavljena 26. rujna 1957. godine i povjerena je svjetovnim svećenicima.  

Župna kuća nalazi se u središtu Novih Sela. To je u početku bila crkvena kuća, koju je narod obnovio poslije Drugog svjetskog rata da bi se u njoj mogao nastaniti župnik za tadašnju jedinstvenu župu Borovci-Nova Sela, jer je župna kuća u Borovcima 1943. godine bila zapaljena od talijanske vojske. Godine 1957. dotadašnja crkvena kuća proglašena je župnom kućom. Pošto se narod najvećim dijelom iselio, župom je upravljao župnik iz župe Sv. Nikole u Metkoviću, pa je i kuća sve više propadala. Godine 2004. župnik don Ljubo Pavić započeo je njezinu obnovu.  

Matične knjige počele su se voditi od osamostaljenja župe 1957. godine. Matične knjige iz starijeg razdoblja zajedničke su sa župom Borovci.

U župi je prigodom njezine uspostave bilo oko 500 duša. Već 1971. godine bilo ih je 229. U tim godinama narod se masovno iseljavao na područje Metkovića. Godine 2001. u župi je bilo svega 47 duša, koje poslužuje župnik iz župe Sv. Nikole u Metkoviću..

Crkve

nova sela neretva sv anteŽupna crkva Svetog Ante u Novim Selima nalazi se na lokalitetu zvanom Kulina. Crkva je sagrađena na mjestu starije kapele, koja se spominje 1774. godine, prigodom jednog vječanja koje je u njoj obavljeno. Po tome se može zaključiti da je kapela sagrađena prije spomenute godine. Današnji je izgled crkva dobila oko 1830. godine, kada je srušena stara kapela i podignuta današnja crkva, dužine 15 i širine 6 metara. Crkva ima četvrtastu apsidu. Na sredini pročelja je kamena šesterokraka rozeta, a na vrhu pročelja zvonik na preslicu za tri zvona. Godine 1965., za župnikovanja don Veselka Luetića, preuređeno je svetište prema novim liturgijskim propisima, uklonjen stari oltar i postavljen oltar prema puku. Crkva je temeljito obnovljena za župnikovanja don Dušana Brečića 1988. godine. Tada je s izvanjske strane dograđeno betonsko stubište s balkonom za zvona i metalnom zaštitnom ogradom, što je narušilo izgled crkve, pa je ta nadogradnja uklonjena za vrijeme don Filipa Pavića krajem devedesetih godina 20. stoljeća i pročelju crkve vraćen je prvotni izgled. U crkvi je kip sv. Ante. U rujnu 2003., za župnika don Ljube Pavića, na crkvi i sakristiji uklonjen je stari krov i postavljen novi s bakrenim olucima i saniranom preslicom. 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 3
 Prvopričesnici -
 Krizmanici -
 Ženidbe 1
 Sprovodi 8