Župa Kraljice Mučenika - Radun - Kaštel Stariradun kastel stari ZC

Adresa: Put Malačke 7, 21216 Kaštel Stari
Telefon: (021) 232-184

 

Župnik: don Mate Škaričić

Raspored sv. misa

ZIMSKI RASPORED (od rujna do lipnja)

Nedjeljom u 9.00, 11.00 i 17.00 sati.
Radnim danom svete mise su u 8.00 sati. Četvrtkom je sveta misa u 17.00 sati.


LJETNI RASPORED (u srpnju i kolovozu)

Nedjeljom u 7.00 i u 9.00 sati.
Radnim danom svete mise su u 8.00 sati (i četvrtkom)

Povijest

To je najmlađa kaštelanska župa koja je nastala na području Kaštel Staroga, iznad Jadranske magistrale. Ova «quasi župa», kako je nazvana u dekretu osnivanja nadbiskupa Ante Jurića, započela je samostalno djelovati na Uskrs 12. travnja 1998. godine pod nazivom «Kraljica Mučenika».

Sve nekretnine župe svetog Ivana Krstitelja koje se nalaze na području nove župe prelaze u posjed nove župe, iako i nadalje ostaju u vlasništvu matične župe.

Tako je u posjed nove župe prešla crkva svetog Jurja u Radunu, o kojoj smo govorili u župi Kaštel Stari, dok je grobljanska crkva svetog Nikole zajednička za obje župe, iako je u vlasništvu matične župe svetog Ivana Krstitelja.

Župni pastoralni centar s kapelom i stanom za svećenika sagrađen je 1989. godine za župnika don Josipa Čorića (1985-1991). Prvi župnik te župe bio je don Ivan Bašić koji je od 1992. do 1998. godine djelovao kao sužupnik Kaštel Staroga, a 12. travnja 1998. imenovan je «quasi župnik - quasi župe». Bašić je umro 2000. godine, a naslijedio ga je don Ivan Dragušica «župnik župe Kraljice Mučenika», kako stoji u dekretu njegova imenovanja, iako se župa i nadalje vodila kao «quasi župa». Dana 25. svibnja 2003. godine blagoslovljena je nova župna crkva i posvećen oltar i tom je prigodom pročitana odluka nadbiskupa Barišića o punopravnoj župi Kraljice Mučenika.

Matične knjige vode se od 1998. godine.

Crkve

1. Župna kapela Kraljice Mučenika nalazi se na prvom katu župnog pastoralnog centra. Kapela je otvorena 1989. godine kao područna kapela za naselje Radun koje sc stalno povećavalo doseljenjem novih stanovnika. Ta je kapela 1998. godine postala župna kapela koja nije mogla zadovoljiti potrebe nove župe na čijem području ima oko 2000 stanovnika. Radi toga je župnik Dragušica sa svojim vjernicima započeo gradnju nove župne crkve kod sadašnjeg župnog pastoralnog centra.

IMG 58862. Nova župna crkva Kraljice Mučenika sagrađena je za župnika don Ivana Dragušice. Nacrt je izradio inž. Dinko Brkljačić. Crkva je blagoslovljena, a oltar posvećen. 25. svibnja 2003. godine od nadbiskupa u miru Ante Jurića. Oltar s ambonom i krstionicom izradio je ak. kipar Marko Gugić. Zvonik sa završnom piramidom i šest zvona visok je 30,50 metara. Crkva je moderna betonska građevina koja s korom ima 310 m, a kripta oko 250 m. Poslije blagoslova nastavljeni su radovi na potpunom uređenju crkvene lađe. Glavni donatori bili su: Poglavarstvo grada Kaštela. Poglavarstvo općine, Mjesni odbor, Splitsko-makarska nadbiskupija i sami župljani.

167 6759 IMG3. Crkva svetog Nikole je grobljanska crkva za obje župe, ali se njom nova župa služila za redovite pastoralne potrebe od nedjelje i blagdana, zbog nedovoljnog prostora u župnoj kapeli, prije izgradnje nove župne crkve. Kako smo gore vidjeli, crkva je sagrađena 1860. godine na temeljima starohrvatske crkve.

4. Crkva svetog Jurja je u posjedu nove župe, dok je vlasnik matična župa. U njoj se bogoslužje obavlja prigodno. O njoj smo opširnije govorili u sklopu župe Kaštel Stari.

 

 

Statistika

2015. godina

 Krštenja 26
 Prvopričesnici 27
 Krizmanici 32
 Ženidbe 8
 Sprovodi 7