Raspored slavlja krizmi - 2018.

Župe su poredane abecednim redom zajedno s brojem prijavljenih krizmanika, inicijalima krizmatelja i predviđenim datumom krizme.

Bagalović (10) – E. P. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Bajagić (13) – J. P. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Bast-Baška Voda (34) – A. A. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Bisko (10) – M. V. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Bitelić (13) – M. V. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Brela Donja (11) – A. A. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.

Cista Provo (8) – Mir. V. – Petak, 29. lipnja 2018.
Cista Velika (12) – Mir. V. – Utorak, 1. svibnja 2018.

Dicmo Donje (28) – Ilija Janjić – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Dicmo Gornje (8) – Mir. V. – Nedjelja, 24. lipnja 2018.
Dobranje-Bijeli Vir (4) – Martin Vidović – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Donji Dolac (11) – J. D. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Drašnice (6) – E. P. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Duće (13) – M. B. – Subota, 19. svibnja 2018.
Dugi Rat (27) – P. B. – Utorak, 1. svibnja 2018.
Dugopolje (25) – A. M. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Dusina (19) – A. M. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.

Gala-Gljev (14) – A. B. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Gata (5) – Mir. V. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Gornje Sitno (10) – Mir. V. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Grabovac (5) – Mir. V. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.

Igrane (3) – E. P. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Imotski (72) – Martin Vidović – Nedjelja, 13. svibnja 2018.

Jesenice (31) – E. P.  – Nedjelja, 15. travnja 2018.

Kamen (46) – A. A. – Subota, 28. travnja 2018.
Kaštel Gomilica (54) – J. P. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Kaštel Kambelovac (46) – A. M. – Subota, 19. svibnja 2018.
Kaštel Lukšić (64) – A. M. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Kaštel Novi (64) – J. P. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Kaštel Stari (53) – M. B. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Kaštel Sućurac (48) – M. B. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Kaštel Štafilić (40) – M. B. – Nedjelja, 15. travnja 2018.

Katuni-Kreševo (7) – P. B. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Klis (18) – E. P. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Komin (8) – P. B. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Koprivno (4) – E. P. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Kostanje (12) – M. P. – Nedjelja, 3. lipnja 2018. + Seoca (4) – M. P. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Košute (15) – Ilija Janjić – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Krstatice (2) – M. B. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Kučiće (12) – E. P. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Kučine (5) – M. V. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.

Lokvičići (22) – J. P. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Lovreć (9) – A. B. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.

Makarska – Kraljica mira (50) – J. P. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Makarska – sv. Marko (66) – A. A. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Medov Dolac (3) – M. B. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Metković – sv. Ilija (82) – A. M. – Subota, 28. travnja 2018.
Metković – sv. Nikola (61) – M. V. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Mravince (17) – M. V. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Muć Donji (13) – M. B. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.

Neorić (34) – J. D. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Nova Sela n/C (8) – M. V. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.

Okruk (39) – M. V. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Omiš (29) – E. P. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Opuzen (24)  – A. M. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Ostrvica (7) – M. P. – Nedjelja, 15. travnja 2018.
Otok (48) – M. V. – Nedjelja, 15. travnja 2018.
Otrić-Struge (14) – Mir. V. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.

Plina-Stablina (24) – J. P. – Subota, 28. travnja 2018.
Ploče (29) – A. M. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Podaca (7) – A. A. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Podbablje (46) – Mir. V. – Nedjelja, 15. travnja 2018.
Podgora (18) – M. P. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Podgrađe (5) – M. V. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Podstrana  (44) – P. B. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Poljica Imotska (21) – A. A. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Potravlje (7) – J. P. – Utorak, 1. svibnja 2018.
Priko-Omiš (36) – A. M. – Nedjelja, 15. travnja 2018.
Proložac (41) – A. B. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Prugovo (12) - Mir. V. - Srijeda, 13. lipnja 2018.

Radun-Kaštel Stari (20) – J. D. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Ričice (6) – A. A. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Rogotin (9) – A. M. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Rogoznica (26) – Mir. V. – Subota, 26. svibnja 2018.
Runović (22) – M. B. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.

Seget (38) – A. B. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Sinj – filijale (69) – Mir. V. – Subota, 5. svibnja 2018.
Sinj – grad (161) – Ilija Janjić – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Slatine (14) – A. M. – Nedjelja, 22. travnja 2018.
Slime (5) – A. M. – Nedjelja, 24. lipnja 2018.
Slivno-Ravno (16) – A. M. – Nedjelja, 29. travnja 2018.

Solin-Gospa od Otoka (154) – Jure Bogdan – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Solin-Solinski mučenici (45) – A. A. – Utorak, 1. svibnja 2018.
Solin-sv. Kajo (48) – P. B. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.

Split-Brda (66) – J. P. – Subota, 2. lipnja 2018.
Split-Dobri (20 katekumena i odraslih) – M. B. - Subota, 7. travnja 2018.
Split-Dobri (38 krizmanika) – Mir. V. – Subota, 21. travnja 2018.
Split-Katedrala (27) – M. B. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Split-Kman (65) – M. P. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Split-Kocunar (32) – M. B. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Split-Konkatedrala (66) – M. P. – Subota, 28. travnja 2018.
Split-Lovrinac (66) – Mir. V. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Split-Lučac (64) – A. A. – Nedjelja, 22. travnja 2018.
Split-Manuš (30) – M. V. – Utorak, 1. svibnja 2018.
Split-Mejaši (93) – Mir. V. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Split-Meje (25) – Mir. V. – Subota, 12. svibnja 2018.
Split-Mertojak (34) – M. B. – Utorak, 1. svibnja 2018.
Split-Neslanovac (40) – J. D. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Split-Pojišan (62) – Mir. V. – Subota, 28. travnja 2018.
Split-Poljud (26) – E. P. – Subota, 19. svibnja 2018.
Split-Pujanke (86) – M. B. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Split-Ravne Njive (38) – Mir. V. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Split-Sirobuja (35) – M. B. – Subota, 12. svibnja 2018.
Split-Spinut (25) – M. B. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Split-Sućidar (80) – M. B. – Subota, 2. lipnja 2018.
Split-Sukoišan (78) – M. B. – Subota, 26. svibnja 2018.
Split-Škrape (65) – u 9 i 11 sati – J. D. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Split-Trstenik (50) – M. P. – Utorak, 1. svibnja 2018.
Split-Veli Varoš (55) – M. B. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Split-Visoka (52) – A. A. – Subota, 5. svibnja 2018.

Srinjine (10) – E. P. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Staševica (23) – M. B. – Nedjelja, 22. travnja 2018.
Stobreč (34) – P. B. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Strožanac (52) – Mir. V. – Nedjelja, 22. travnja 2018.
Studenci (8) – Mir. V. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Svib (4) – M. B. – Nedjelja, 24. lipnja 2018.

Tijarica (5) – A. A. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Trilj (47) – M. V. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Trogir-Gospa od Anđela (35) – M. P. – Subota, 12. svibnja 2018.
Trogir-sv. Jakov (34) – A. M. – Subota, 5. svibnja 2018.
Trogir-sv. Lovre (32) – M. P. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Tučepi (24) – M. P. – Nedjelja, 20. svibnja 2018.
Tugare (16) – M. P. – Nedjelja, 29. travnja 2018.
Turjaci (15) – Ilija Janjić – Nedjelja, 29. travnja 2018.

Veliko Brdo (7) – J. P. – Nedjelja, 22. travnja 2018.
Vid (15) – M. P. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Vidonje (5) – Martin Vidović – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Vinjani (40) – A. A. – Nedjelja, 15. travnja 2018.
Vrgorac (31) – E. P. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Vrlika (11) – A. B. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Vrpolje-Čačvina (3) – J. P. – Nedjelja, 27. svibnja 2018.

Zaostrog (5) – P. B. – Nedjelja, 6. svibnja 2018.
Zavojane (10) – A. A. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Zelovo (4) – Mir. V. – Nedjelja, 10. lipnja 2018.
Zmijavci (50) – M. V. – Nedjelja, 22. travnja 2018.

Žedno-Arbanija (7) – M. P. – Nedjelja, 13. svibnja 2018.
Žeževica (13) – A. M. – Nedjelja, 3. lipnja 2018.
Živogošće (6) – A. A. – Subota, 26. svibnja 2018.
Žrnovnica (30) – M. P. – Nedjelja, 29. travnja 2018.


A. A. - mons. Nediljko Ante Ančić, past. vikar;    
A. B. - don Alojzije Bavčević;
A. M. - mons. Ante Mateljan;    
E. P. - don Edvard Punda.
J. D. - mons. Josip Delić;    
J. P. - don Josip Periš;
M. B. - mons. Marin Barišić, nadbiskup;    
M. P. - don Mladen Parlov;
M. V. - don Marinko Vidović;
Mir. V. - mons. Miroslav Vidović, generalni vikar;    
P. B. - mons. Pavao Banić.