Inicijativa za trajno euharistijsko klanjanje

U petak 21. kolovoza na razgovor u Nadbiskupski ordinarijat u Splitu došao je o. Justo Lofeuda član francuske družbe Misionari Presvete euharistije iz Argentine. Dopratio ga je don Mirko Barbarić salezijanac, župni vikar u župi Pomoćnice kršćana na Kmanu koji mu je pri ruci kao prevoditelj i pomoćnik. Budući da je nadbiskup mons. Marin Barišić bio spriječen, na razgovor ih je primio pastoralni vikar don Nediljko Ante Ančić.

Svrha njihova posjeta bila je upoznati našega nadbiskupa s inicijativom o. Justa da u župama grada Splita svećenicima i vjernicima izloži svoj plan uspostave trajnog euharistijskog klanjanja, pronađe dovoljno vjernika klanjatelja te ih formira kako bi se u prikladnoj kapeli ili crkvi moglo pokrenuti danonoćno klanjanje. Za ostvarenje toga pastoralnog pothvata potrebno je, dakako, odobrenje i potpora mjesnog ordinarija koju će naš nadbiskup zacijelo dati.

O. Justo već godinama djeluje kao misionar Euharistije u različitim europskim zemljama (Poljska, Mađarska, Rumunjska), a u Hrvatsku je navraćao više puta te je u Rijeci i Dubrovniku već uspio uspostaviti trajno euharistijsko klanjanje pred Presvetim (adoratio perpetua).