U samostanu Gospe od Karmela u Splitu završio ciklus studija Teologije posvećenog života

Prva dva dvogodišnja nastavna ciklusa studija Teologije posvećenog života (TPŽ) održana su u Zagrebu, a ovaj treći dvogodišnji nastavni ciklus (2017./2018. – 2018./2019.) održan je u Splitu u karmelskom samostanu Gospe od Karmela. U studijski ciklus upisano je ukupno 67 polaznika.

Većina polaznika tečaja su žene redovnice, njih 50 od ukupnih 67 upisanih, a u polaganje ispita zasad je uključeno 47 polaznica i polaznika. Polaznice dolaze iz mnogih redova i različitih dobnih skupina te je najmlađa polaznica rođena 1996., a dvije najstarije 1950. godine.

Predavanja iz ukupno 23 predmeta u Splitu održala su ukupno 23 nastavnika. Pri tome je jedan nastavnik bio nositelj dva predmeta, a dvije nastavnice bile su zajedno nositeljice jednog kolegija. Predavači koji su dolazili izvan Splita uglavnom su predavanja održavali u bloku tijekom jednog nastavnog vikenda, osim pojedinih nastavnika koji su predavanja rasporedili na dva nastavna vikenda i dva puta putovali u Split. Nastavnici iz Splita uglavnom su predavanja držali u uobičajenim kraćim nastavnim cjelinama, piše na službenim stranicama Hrvatske redovničke konferencije (HRK).

Uz dosadašnji program u trećem nastavnom ciklusu uvrštena su i predavana dva nova komplementarna predmeta: “Dimenzija apostolata u posvećenom životu” – predavala s. Krista Mijatović (6 sati) i “Meditativno-kontemplativna dimenzija posvećenog života“ (6 sati) – predavao o. Franjo Podgorelec. U četvrtom nastavnom ciklusu koji će biti održan u Zagrebu u program će biti dodan još jedan novi predmet: „Zajednička rekreacija u posvećenom životu“ koji će predavati o. Dario Tokić (6 sati).

Studij “Teologija posvećenog života” osnovala je Hrvatska karmelska provincija svetog oca Josipa 2013. godine na poticaj i uz potporu Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica – danas Hrvatska redovnička konferencija (HRK).

Ovaj studij namijenjen je za osobne potrebe u smislu cjeloživotnog obrazovanja, prvenstveno osoba koje pripadaju različitim oblicima posvećenog života, ali ga može pohađati i određeni broj vjernika laika ukoliko su za to ispunjeni organizacijski i drugi uvjeti. Kao glavna svrha studija navodi se mogućnost da se osobama posvećenog života u našoj Crkvi i društvu omogući produbljenje, osmišljenje i osvježenje vlastitoga specifičnog Bogu posvećenog života i duhovnosti pomoću odgovarajućih nastavnih predmeta, seminara i vježbi, polazeći od teorijsko-znanstvene i praktično-provedbene razine.

Na stranicama HRK prenesena je i zahvala vodstva studija:

Vodstvo studija TPŽ-a zahvaljuje svima koji su, svatko na svoj način, pridonijeli realizaciji završenog nastavnoga ciklusa u Splitu. Prva zahvalnost pripada dakako dobrome Bogu, u kojemu se temelji svako dobro djelo. Zahvalnost odmah potom pripada svim polaznicima TPŽ-a, vjernicima laicima i osobito redovnicama i njihovim poglavaricama, što su prihvatili ponudu studija i odazvali se upisom sestara iz svojih provincija i zajednica.

Hvala tajništvu TPŽ-a koje je kontinuirano bilo na raspolaganju polaznicima za sve upite, savjete i posredovanja prema predavačima, bilo neposredno, bilo telefonom, bilo elektroničkim putem. Hvala karmelićanima u Splitu koji su, unatoč svojim pastoralnim i ostalim dužnostima, iskazali svoje gostoprimstvo predavačima i studentima, pomažući na razne načine, koliko su mogli, u realizaciji nastavnih vikenda.

Hvala Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i njenom ordinariju nadbiskupu mons. Marinu Barišiću, koji je osobno prisustvovao početku nastavnog ciklusa u Splitu i podržao njegovo odvijanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Hvala Hrvatskoj redovničkoj konferenciji za konkretnu podršku i potporu TPŽ-u.