Okrugli stol Demografija, rad i obitelj

U petak, 17. studenoga u sklopu Dana socijalne zauzetosti u Franjevačkom klerikatu u Splitu održan je okrugli stol na temu Demografija, rad i obitelj. Sudjelovali su Anđelko Akrap, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Aleksandra Korać Graovac, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Renata Relja, profesorica na Filozofskom fakultetu u Split, Marin Strmota, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Pozdravljajući nazočne, moderator skupa don Anton Šuljić izrazio je zadovoljstvo da se govori o krucijalnim temama, koje su žurna potreba društva i Crkve. Citirajući riječi pape Franje iz apostolske pobudnice Amor letitia kako antropološke i kulturalne promjene utječu na sve aspekte života i zahtijevaju različit pristup, don Anton je započeo razgovor sa sudionicima okruglog stola. Prof. Korać Graovac je izrazila slaganje s tom konstatacijom ističući da su obiteljske veze olabavile te dolazi do individualizacije, a država dolazi do stava da se situacija ne može promijeniti. Prema Papinim riječima, obitelj ima pravo očekivati od javnih vlasti da regulira sva područja skrbi za obitelj.

Državni tajnik gosp. Strmota je naveo niz mjera koje se od strane države poduzimaju u posljednje vrijeme kojima se pomaže obitelj, ali je također ukazao i na senzibilizaciju javnosti putem medija, koji često puta odašilju u javnost jednostrane i pogrešne slike, brendira se iseljavanje, a pozitivni primjeri zanemaruju. Istaknuo je problem demografije kao pitanje državnog konsenzusa. Prof. Korać je spomenula Vatikansku povelju o pravima obitelji iz 1983., koji je predložila Sveta Stolica kao neobvezujući pravni dokument vladama kao podlogu za zajednička zakonodavna rješenja te stvaranje obiteljskih politika koje će štititi vrijednosti iz te Povelje. Međutim, danas živimo u pravnom diskontinuitetu, a odluke koje se donose su izmjenjive, često se donose propisi bez znanstvenih podataka, istaknula je prof. Korać i dodala da Hrvatskoj nedostaje Institut za obitelj. U Amor laetitia, kazao je don Anton, papa naglašava da aktualni gospodarski sustav postavlja različite oblike isključivosti. Prof. Renata Relja s Filozofskog fakulteta u Splitu dodala je da se teme okruglog stola događaju u društvu, a održavaju se i na tržište rada. Žene, osobe s invaliditetom i mladi su u fokusu na tržištu rada, a na djelu je reprogramiranje novih društvenih vrijednosti.

Prof. Anđelko Akrap, naveo je niz udarnih statističkih podataka: u Hrvatskoj je od 1991. godine do danas 234.000 umrlih više nego novorođenih, a u tom razdoblju broj stanovnika u radno aktivnoj dobi smanjio se sa 3 na 2,6 milijuna, demografsko pitanje se odgađa, nema dugoročne strategije gospodarskog i demografskog razvoja, projekcija situacije do 2051. godine pokazuje da Hrvatska neminovno gubi stanovništvo. Odgovornost politike je ogromna, kazao je prof. Akrap, Hrvatska postaje ekonomski neodrživa. Također je spomenuo i ulogu Crkve koja bi trebala dati više prostora laicima. Kao ključne mjere za povećanje fertiliteta u Hrvatskoj naveo je smanjenje rada na određeno vrijeme, povećanje usluga za djecu, rješavanje stambene problematike, kompenzaciju troškova podizanja djece. Što se tiče populacijske politike, prof. Akrap je kazao da ona treba biti pronatalitetna, imigracijska (u skladu s potrebama tržišta rada), te politika ravnomjernog razvoja u prostoru. Hrvatsko društvo je slojevito socijalno i tome treba prilagoditi mjere. Publika se također uključila u razgovor. Izražena je zabrinutost za život obitelji, važnost segmenta rada u demografskoj politici, problem političkih lobija, odgoja za požrtvovnost.

Na završno pitanje moderatora skupa: kako dalje, je li moguće misliti o konsenzusu, sudionici su naveli pozitivne primjere skandinavskih zemalja, zauzimanje za najranjivije skupine na tržištu rada, stvaranje pozitivnog ozračja, neodgodivo suočavanje društva s ovom problematikom, te stvaranje pozitivne slike obitelji. Zaključujući raspravu fra Ante Vučković, predsjednik Franjevačkog instituta za kulturu mira zahvalio se sudionicima i kazao da je odgovornost na svima.